rx online
Malnavas katolu baznicas3_Karsava
Kārsava ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas divas baznīcas- Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas. Koka baznīca celta 1741.gadā. Dievnamā apskatāmi dekoratīvās mākslas pieminekļi – trīs altāri un kancele, kas būvēta 1760.gadā. Koka baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Blakus tai atrodas jaunais dievnams – lielāks un varenāks, pamati tam tika likti 1932. gadā, bet 2003. gada 5. oktobrī baznīca tika iesvētīta. Baznīcas romānikas stilizācijā veidotais interjers tapis Rīgas Amatniecības vidusskolā kā Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu diplomdarbs. Darba laiks: baznīcas apskate pēc pieteikuma.
 • Adrese: Baznīcas iela 1, Kārsava
 • Tālrunis: +371 65733558 (mācītājmāja), +371 26528282 (prāvests)
 • E-pasts: ajezups@apollo.lv
 • Mājaslapa: http://bazneica.lv
karsava  
Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīcas draudzi 1911. gadā dibināja latviešu misionārs mācītājs P. Liepiņš un advokāts G. Timjānis. Baznīcas celtniecības komiteja Krievijā vāca nepieciešamos finanšu līdzekļus un pusotra gada laikā izdevās savākt 25 tūkstošus rubļu. Par šiem līdzekļiem 1912. gadā uz atsavinātās Malnavas muižas zemes uzbūvēja mājas mācītājam un psalmotājam. 1917.- 1918. gadā Kārsavas draudzes mācītājs A.Vīckops pārveidoja mācītāja māju par baznīcu un iesvētīja to par godu sv. Polockas Eufrosīnijai. 1985. gadā baznīcu rekonstruēja krievu sakrālās koka arhitektūras tradīciju garā. Darbus veica Pleskavas, Maskavas un Rīgas amatnieki. Tas ir krāšņs, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams. Darba laiks: baznīcas apskate pēc pieteikuma.
 • Adrese: Stacijas iela 36, Kārsava
 • Tālrunis: +371 20235963 (mācītājmāja)
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
  Goliševas pareizticīgo baznīca
Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīca, kas uzcelta un iesvētīta 1841. gadā, ir ieturēta tā laika arhitektūrai tradicionālajā krusta formā. Baznīca izceļas ar ārējo vienkāršību un iekštelpu greznu iekārtojumu. Lai apskatītu baznīcu ir vajadzīga Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide, jo baznīca atrodas Latvijas- Krievijas pierobežas joslā. Darba laiks: baznīcas apskate pēc pieteikuma.
 • Adrese: Goliševa, Goliševas pagasts
 • Tālrunis: +371 20223040 (mācītājs)
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
Pudinavas Vissv_ōt_üs Dievm_ütes Patv_ōruma pareiztic_½go bazn_½ca  
Pirmā Pudinavas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca tika uzcelta 1778. gadā, bet uz šo brīdi apskatāmā un atjaunotā baznīca ir celta 1862.gadā. Darba laiks: baznīcas apskate pēc pieteikuma.
 • Adrese: Pudinava, Mērdzenes pagasts
 • Tālrunis: +371 20223040 (mācītājs)
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
  IMG_0372
Stiglovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīcas pamati tika likti 1706. gadā. Tā ir koka celtne ar diviem torņiem un trim altāriem. Baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Darba laiks: apskate pēc pieteikuma.  
 • Adrese: Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pagasts
 • Tālrunis: +371 20251327
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
Salnavas baznica  
Teikām apvītā Salnavas Sv. Jāņa Tuksnesī saucēja balss draudzes baznīca ir celta 1770. gadā un ir vietējās nozīmes aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Darba laiks: apskate pēc pieteikuma.    
 • Adrese: Salnava, Salnavas pagasts
 • Tālrunis: +371 26126901
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
Mežvidu baznīca  
Mežvidu Skapulāra Dievmātes Romas katoļu baznīca izveidota koka mājā 1935. gadā ar prāvesta Aloiza Dunska gādību. Tā ir vienjoma telpa ar koka grīdu. Darba laiks: apskatāma no ārpuses jebkurā laikā.
 • Adrese: Lakšinīki, Mežvidu pagasts
 • Tālrunis: +371 65728268 (pagasta padome)
 • E-pasts: turisms@karsava.lv