Annas dienas svinības Salnavā

2017. gada 22. jūlijs, Salnava

Plkst. 10.00 Salnavas sporta laukumā Kārsavas novada iedzīvotāju sporta spēles. Aicinām būt aktīviem visu paaudžu veselīga dzīvesveida piekritējiem! Komandas pieteikt pie pagasta pārvalžu vadītājiem.

Plkst. 14.00 Salnavas muižas parkā aicinām uz Saimnieču meistardarbnīcām.

Programmā:

Siera darbnīca Elvīras Bleives vadībā.
Žīguru meža labumu ciems.
Kārsavas novada pensionāru apvienības tapošanas meistardarbnīca.
Rudzātu DK “Avenes” līnījdeju meistardarbnīca.
Annasmuižas zāļu tēju meistardarbnīca.
Vīru spēles brīvā dabā: makšķerēšana, šaušana mērķī u.c.
Piepūšamās atrakcijas bērniem.
Pasākumu kuplinās tautas mūzikas vecmeistari, Žīguru vecmāmiņu klubs “Omītes”, vokālais ansamblis “Ivuški” un mājražotāji.

Plkst. 16.00 Salnavas estrādē Slavas minūte. Annu godināšana, meistardarbnīcu prezentācijas. Sportistu godināšana. Priekšnesumi.

Plkst. 17.00 Vēlās pusdienas.

Plkst. 18.00 Annas Dančas komēdija “Mada pūds”, kuru uzvedis Līvānu novada, Rudzātu pagasta amatierteātris “Okūts”.

Plkst. 20.00 Zaļumballe kopā ar “Jezupa brandžu” un “Draugiem” .

Omulībai ņemiet “ciema kukuli” kopējam galdam!

Īpaši gaidītas visas ANNAS! Bezmaksas pasākums. (Lietus gadījumā pasākums Salnavas KN)

 

 Nakts sēņošanas festivāls “Ejom bakuot!”

2017. gada 12. augustā, dabas parks “Numernes valnis”

Lai piedalītos nakts sēņošanas avantūrā, jānodrošinās ar pītu klūgu grozu, nazīti, lukturīti, ērtu apģērbu un 3 draugu komandu. Pēc tam atliks tikai noskaņoties meža izaicinājumam.

Kārsavas Lielais tirgus

2017. gada 20. augustā, Kārsavā

Kārsavas novada tirgus tradīcijām ir vairāk kā 190 gadi, kopš 1825. gada 7. jūlijā grāfs Šadurskis Kārsavas miestam piešķīra tiesības rīkot tirgus. Nemainīgi katra mēneša trešajā svētdienā ļaudis no malu malām sabrauc uz Kārsavas Lielo tirgu, kas norit visas Telegrāfa ielas garumā, lai pirktu un pārdotu.

Vairāk informācijas par noteikumiem un nodevām: http://karsava.lv/uznemejdarbiba/tirgus/

Gaidāmie pasākumi 2017. gada otrajā pusē