rx online

Lūcijas dienas suprātkas Malnavas “Dzīļu” maiznīcā

2017. gada 10. decembris, Malnava

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” nesēja maiznīca „Dzīles”  un saimniece Aina Barsukova saviem apmeklētājiem piedāvā izzināt suprātkas tradīcijas Latgalē, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas senajos arodos, gatavojot gardus ēdienus atbilstoši senajām tradīcijām un baudot vēlās brokastis lauku nesteidzīgajā vidē.
Sīkāka informācija zvanot saimniecei Ainai Barsukovai – 26538016

Vairāk par Malnavas “Dzīļu” maiznīcu: http://dziles.lv/

Kārsavas Lielais tirgus

2017. gada 17. decembris, Telegrāfa iela, Kārsava

Kārsavas novada tirgus tradīcijām ir vairāk kā 190 gadi, kopš 1825. gada 7. jūlijā grāfs Šadurskis Kārsavas miestam piešķīra tiesības rīkot tirgus. Nemainīgi katra mēneša trešajā svētdienā ļaudis no malu malām sabrauc uz Kārsavas Lielo tirgu, kas norit visas Telegrāfa ielas garumā, lai pirktu un pārdotu.

Vairāk informācijas par tirdzniecības nodevām: http://karsava.lv/uznemejdarbiba/tirgus/

 

Gaidāmie pasākumi 2017. gada otrajā pusē