rx online
panorama_numernes_valnis_600  
Dabas parks "Numernes valnis" ar skatu torni un pastaigu-izziņas taku atrodas Salnavas pagasta teritorijā. Dabas parks ir NATURA 2000 teritorija, kas izveidota 2004. gadā, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Skatu tornis ir 20 metrus augsts un no tā paveras plašs skats uz Kārsavas novadu.
 • Adrese: Nūmierņa, Salnavas pagasts
 • Tālrunis: +371 29327265
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
  Dziles3
Ievērības cienīgs ir Malnavas muižas parks, kas Malnavas muižu padara par vienu no lielākajām muižām Latvijā. Parks ir stādīts 1830. gadā- grāfa Šadurska laikā. Kopējā parka platība ir 18 ha, tajā ietilpst gan stādījumi, dīķis un meža teritorija. Starp vietējām koku sugām, tādām kā kļavas un oši, ir retas svešzemju sugas- baltegļu, dzīvības koku sugas, etiķkoks, Tatāru kļava, Kanādas apse, valrieksts, u.c. Parka teritorijā atrodas atrodas iekopts dīķis ar strūklaku.
 • Adrese: Malnava, Malnavas pagasts
 • Tālrunis: +371 65733101
 • E-pasts: malnavaskol@inbox.lv
Rītupes_ainavas_autorsRihards_Pugovics  
Mērdzenes pagasta Pudinavas ciemā uz Kārsavas novada lielākās upes- Rītupes atrodas Pudinavas dambis, kas ir populāra atpūtas vieta vasaras sezonā un interesants vides objekts gan kāziniekiem, gan foto mīļiem.
 • Adrese: Pudinava, Mērdzenes pagasts
 • Tālrunis: +371 29327265
 • E-pasts: turisms@karsava.lv
Aija Čoiča
Salnavas muižas parka teritorijā atrodas vairāki dīķi ar salām uz kurām ir ierīkotas lapenes un romantiski pastaigu tilti, parka centrālajā daļā atrodas viens no Kārsavas lielākajiem akmeņiem- Mīlestības akmens, kas ir populārs objekts foto mirkļiem.
 • Adrese: Salnava, Salnavas pagasts
 • Tālrunis: +371 29327265
 • E-pasts: turisms@karsava.lv