Audēju kopā „Mozaīka” ir apvienojušās vietējās Mērdzenes pagasta audējas, sava amata meistares, kuras ne tikai piedāvā savus darbus iegādāties, bet arī apmāca interesentus audēju amatā.
  • Adrese: Mērdzene, Mērdzenes pagasts
  • Tālrunis: +371 28619159
  • E-pasts: turisms@karsava.lv
   
 
13b8e17105  
Antona Rancāna darinātās latvju rakstu zīmes no dažāda koka stāsta gan par zīmes simboliku, gan koksnes īpašībām, smaržu un noslēpumiem. Veidojot ornamentus no koka, kokamatnieks vairākas latvju zīmes savieno, ņemot vērā gan zīmes skaidrojumu, gan koksnes krāsu. Latvju rakstu zīmes no koka autors izgatavo jau gandrīz 15 gadus, ir pievērsies arī to dziļākai izpētei, jo apzinās zīmju spēku.
  • Adrese: Malnavas iela 10, Kārsava
  • Tālrunis: +371 22012101
  • E-pasts: turisms@karsava.lv